ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พล.ร.7พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

เมื่อ ๑๓๐๗๐๐ ต.ค. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารยอดทัพ พล.ร.๗ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และพิธีสวดพระพุทธมนต์ โดยมี กำลังพล ,ครอบครัว บก.พล.ร.๗ และ นขต.ในพื้นที่ จว.ช.ม. เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ ๒๐๐ คน