ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 20 ต.ค.60 พล.ต.วิชา ไผ่เกาะ รอง จร.ทหาร นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับประชาชน บริเวณหน้าวัดคลองบ้านใหม่