ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง
พระเมรุมาศ การจัดระเบียบในการเข้าถวายดอกไม้จันทน์ และกิจกรรมจิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร