ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธีสมโภนช์กฐินสามัคคี มทบ.28

20 ต.ค.60 เวลา 1900 พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 เป็นประธานพิธีสมโภนช์กฐินสามัคคี มทบ.28 ประจำปี 2560 มี ผบช.มทบ.28 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธี ณ บก.มทบ.28