ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สินค้าโครงการธงน้ำเงิน

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.5 นทพ. และ นพค.55 สนภ.5 นทพ. เป็นเจ้าภาพหลักในการนำสินค้ามาจำหน่ายตามโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ณ บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดย พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ที่นำสินค้ามาจำหน่าย โดยมี พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. , พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.55 สนภ.5 นทพ. พร้อมด้วย ผบ.นขต.สนภ.5 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นพค.55ฯ ได้นำกลุ่มที่ นพค.55 เข้าไปส่งเสริมอาชีพ คือกลุ่มทอผ้าไหมจากตำบลหนองแวง และผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง และกลุ่มสมุนไพรสปาและนวดแผนโบราณ จากตำบลบ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ไปร่วมขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกลุ่มด้วย