ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประชุมเตรียมงานราชพิธี

เมื่อ 7 ต.ค.60 พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ฟังบรรยายสรุปการเตรียมแผนการรองรับควบคุมสถานการณ์ ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ตึกกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี และมี พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.พล.ร.6 เข้าร่วมประชุม