ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผบ.พล.ร.๑๕

เมื่อ ๔ ต.ค.๖๐, ๐๙๐๐ กองพลทหารราบที่๑๕ กระทำพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผบ.พล.ร.๑๕ ระหว่าง พล.ต.วิชาญ สุขสง (ท่านเก่า) และ พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก (ท่านใหม่)  ณ บก.พล.ร.๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จว.ป.น.