ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 19 ต.ค.60 พล.ต.ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น ผอ.ศวพท.วท.กห.ร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นประธานในพิธี ณ วัดแก้วไพฑูลย์