ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธีอุปสมบทพระภิกษุ เพื่ออุทิศถวาย ร.9

เมื่อ 19 ต.ค.60 พลโทสัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. ร่วมในพิธีอุปสมบทพระภิกษุ ที่เป็นกำลังพลหน่วย จำนวน 33 รูป เป็นเวลา 15 วัน เพื่ออุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ วัดดุสิดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย โดยมี พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) เป็นประธาน