ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 พล.ต.ณรัช สิงห์ปภาภร ผบ.มทบ.310 พร้อมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 1 รองผู้อำวยการแขวงทางหลวงตากที่ 1 เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ขาล่องไม่สามารถสัญจรได้ รถวิ่งสวนทางในขาขึ้น ทหารจาก มทบ.310 ทหารจากกรมทหารราบที่ 17 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองตาก เจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่กู้ภัย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เร่งให้การช่วยเหลือ