ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ เตรียมการงานถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและประชุมการจัดระเบียบในการเข้าถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่อีสานตอนเหนือ