ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เมื่อ 18 ต.ค.60 เวลา 1400 พล.ต. สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 / CAT904 จิตอาสาได้นำกำลังพลและครอบครัวจิตอาสา พล.ร.15 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกับจ.นราธิวาสในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด บริเวณทางเข้า และสถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร.9 โดยมี หน.ส่วนราชการ และ จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน ณ บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส และ บริเวณ เมรุมาศจำลองในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส