ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานและส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานและส่วนราชการ ในการดำเนินโครงการอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านชนหมากแข็ง โอกาสนี้ รอง แม่ทัพภาคที่ 3 ถวายพวงมาลัย สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ บกงพ.พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช.