ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชุมการแก้ไขปัญหากล้องวงจรปิด (CCTV)

๗ ก.ค.๖๐, ๑๐.๐๐
พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗/ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหากล้องวงจรปิด (CCTV) ที่เชื่อมโยงกับ ห้อง ศปก.ภ.จว.ล.พ. (War room) และในพื้นที่ จว.ล.พ. โดยได้เชิญผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานร่วม ๓ ฝ่าย เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ.ล.พ., ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัด จว.ล.พ., นายปรีชา สมชัย ป้องกัน จว.ล.พ., ฝ่ายตำรวจ ประกอบด้วย พล.ต.สมบัติ หวังดี ผบก.ภ.จว.ล.พ., พ.ต.อ.นฤชิต เนียวกุล รอง ผบก.ภ.จว.ล.พ., พ.ต.อ.ศตศักดิ์ พิมลทิพย์ ผกก.สส.ภ.จว.ล.พ. และฝ่ายทหาร ประกอบด้วย พ.อ.จิราวัฒน์ จุฬากุล รอง ผบ.พล.ร.๗/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.อ.พงค์มิตร ปินปันคง เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ พ.ท.กฤษณ์ แสงกล้า หน.ฝยก.กกล.รส.จว.ล.พ. ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ล.พ. (War room) ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ.