ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พิธีปิดการฝึกแลกเปลี่ยนระหว่างทหาร

9 ก.ค.60 เวลา 1100
พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4 ร่วมพิธีปิดการฝึกแลกเปลี่ยนระหว่างทหาร กองทัพบกไทย - กองทัพบกเมียนมา LAND EX THA - MYA 2017 (MERT Exchange Training) โดยมี พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รอง มทภ.3 เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ