ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

3 ก.ค.60 เวลา 1430 น.
พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 พร้อมด้วย กำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 41 เข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.(พ.)สิทธิพร ปาละกูล อดีต นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่ 41 ช่วยราชการ กองบัญชาการข่วยรบที่ 4 ณ วัดกะโสมใต้ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 เป็น ประธานในพิธีฯ