ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประธานพิธีเปิดการอบรม

3 ก.ค. 60 เวลา 09.00 น.
พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสร้างความตระหนักทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ให้กับกำลังพล และให้การต้อนรับ พ.อ.มานพ สัมมาขันธ์ หัวหน้าคณะวิทยากร ที่มาอบรมให้ความรู้กับกำลังพล ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ