ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

4 กรกฎาคม 2560 เวลา1630
พันเอก บัญชา อาจคำพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง(2) เป็นผู้แทน จก.กช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยมี ผวจ.ร.บ.เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร