ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตรวจความคืบหน้า

4 ก.ค.60
พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 พร้อยด้วย พ.อ.ประเสริฐ สิงขรเขียว รอง เสธ.มทบ.28 และผู้ความคุมงาน ฯ ตรวจความคืบหน้า การดำเนินการปรับปรุง อาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28