ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการธงน้ำเงิน

๕ ก.ค.๖๐
บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ประจำเดือน ก.ค.๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.