ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

5 ก.ค.60 เวลา 0830
พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมี ผบ.หน่วยในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และกำพลเข้าร่วมพิธี ณ วัดกรมธรรม์ อ.เมือง จว.พ.ล.