ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ให้การต้อนรับ พล.ต.อ่อง ส่อ เอ ผบ.ภทบ.

๕ มิ.ย. ๖๐
พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.กกล.ผาเมือง พร้อมด้วย ฝสธ.กกล.ผาเมือง ให้การต้อนรับ พล.ต.อ่อง ส่อ เอ ผบ.ภทบ.พื้นที่สามเหลี่ยม และคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการผืนป่าอาเซียน ณ จุดผ่อนปรนการค้า บ.ปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จว.ช.ร. และที่ บ.โป่ง ม.พง สมม.