ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประธานพิธีเปิดงานดอกไม้จันทร์ 9,999 ดอก

6 ก.ค.60 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 เป็นประธานพิธีเปิดงานดอกไม้จันทร์ 9,999 ดอก น้อมถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน ณ วัดพระธาตุ ม.2 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย