ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การแข่งขันกองทหารเกียรติยศ

6 ก.ค.60 เวลา 0930
พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ระดับกองพล ประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือกหน่วยไปแข่งขันในระดับกองทัพต่อไป