ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร

29 มิ.ย. 60 เวลา 13.40 น .
พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31/ผบ.กกล.รส.จว.น.ว. มอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคง และร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ณ ด่านความมั่นคง ถนนสายเอเชีย อ.พยุหะคีรี จว.น.ว.