ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เป็นประธานในพิธี

29 มิ.ย.60
พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธี การแข่งขันกองทหารเกียรติยศ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 ในพื้นที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีหน่วยที่เข้าเข้าแข่งขัน จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ ป.4 ม.พัน.9 และ ป.4 พัน.104 เข้าแข่งขัน ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และ
เวลา 1000 พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ครบรอบปีที่ 39 ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช