ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

13 ก.ค.60 เวลา 1030
พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4 พร้อย ผบ.หน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. และกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิดุลยเดช ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จว.พิษณุโลก