ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตรวจการปฏิบัติราชการ นพค.๒๒

๑๓ ก.ค.๖๐ เวลา๐๙๐๐
พล.ต.วิชา ไผ่เกาะ ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ เป็นประธานเปิดการตรวจการปฏิบัติราชการ นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม โดยมี พ.อ.เชาวลิต พบจันอับ ผบ.นพค.๒๒ ให้การต้อนรับ พร้อมนำตรวจ สภาพโดยทั่วไปของหน่วย และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเชิงสาธิต ซึ่งหน่วยสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนักเรียนและหน่วยงานเข้าชมในห้วง งป.๖๐ จำนวน ๔,๕๕๓ คน