ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

13 ก.ค.60 เวลา 0930
พ.อ.ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ รอง.ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ในพื้นที่ ม.6 ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จว.พ.จ. ซึ่งประสบอุทกภัย น้ำท่วมบ้านเรือน จำนวน 20 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป