ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทำบุญตักบาตรและฟังธรรม

๑ ก.ค.๖๐
พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.พล.ม.๒ รอ. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรม ประจำเดือน ก.ค.๖๐ ณ สวนมโนมัย พล.ม.๒ รอ.