ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ให้การตอนรับ ผบ.นทพ.

1 ก.ค. 60 เวลา 09.50 น.
 พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผบ.มทบ.31 เป็นตัวแทน ผบ.มทบ.31 ให้การตอนรับ พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. ในโอกาสเดินทางมา เปิดพิธีโครงการสานฝันวัยใส ณ หอประชุมชฎาแกรนด์ฮอลล์ โรงเรียนอนุบาลอุทัยธานี อ.เมืองอุทัย จ.อุทัยธานี