ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ถวายเทียนพรรษา

12 กรกฎาคม 2560 เวลา 0930
พลตรี อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และคณะนายทหารกองพลทหารช่าง ร่วมคณะ เจ้ากรมการทหารช่าง ในพิธีถวายเทียนพรรษาของ กรมการทหารช่าง ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร, วัดศรีสุริยวงศาราม และ วัดนาหนอง