ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีวางพวงมาลา

11 ก.ค.60 UPDATE!!!
พันเอก พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา