ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีวางพวงมาลา

11 ก.ค.60 เวลา
พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560 ซึ่งจังหวัดเลยได้จัดพิธี ฯ ดังกล่าวเป็นประจำของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผวจ.เลย เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน วิทยาลัย โรงเรียน มูลนิธิ สมาคม ชมรมและกลุ่มพลังมวลชนร่วมพิธี ฯ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย