ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมพบปะและให้โอวาท

21 มิ.ย.60 เวลา 0830-0900
พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.พล.ร.6/ ผบ.กกล.สุรนารี ตรวจเยี่ยมพบปะและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชนผู้กระทำ ความผิด “ กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจ ได้ลูกหลานคืน ประจำปี 2560 ” ที่ห้องอบรม ร.23 พัน.3 ร้อย.3 ในการนี้ ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารี ได้ให้แนวทางแก่เยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้.-
⭐ แสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกที่สามารถผ่านการฝึกอบรม ในครั้งนี้
⭐ การสร้างแรงบันดาลใจทำให้จิตใจเข้มแข็ง
⭐ ทุกคนต้องมีระเบียบวินัยของตนเอง
⭐ ให้ทุกคนตระหนักในเรื่องคิดดี พูดดี ทำดี
⭐ เมื่อทุกคนทำบุญตักบาตรกับพระแล้วให้ทำบุญกับบิดา-มารดาด้วย