ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พิธีมอบเงินช่วยเหลือ

 21 มิ.ย.60
พล.ต.อรรถพร อินทรทัต รอง ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4