ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองพันผสมฯ

22มิ.ย.60 เวลา 1000
พล.ต.สุรเดช ประเคนรี ผบ.บชร.1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองพันผสมฯ ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายสรุปของ กอ.ฝึก และ หน่วยรับการตรวจเยี่ยมผ่าน Video Teleconference ,ตรวจเยี่ยมส่วนรับการฝึก/ชมการสาธิตการปฏิบัติของหน่วย

<