ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตรวจความพร้อมของกำลังพลในหน่วย

21 มิ.ย.60  
พล.ต.วิชา  ไผ่เกาะ ผอ.สตป.สจร.ทหาร.ตรวจการทดสอบร่างกายกำลังพล ตรวจวินัย ตรวจหาสารเสพติด และตรวจความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วย สบ.ทหาร