ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมหารือและรับทราบแนวทางการดำเนินงาน

21 มิ.ย.60 เวลา 0900
พล.ท.สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ รอง.ผบ.นทพ.(ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานประชุมหารือและรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.- นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น 4 บก.นทพ.