ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การบรรยายสรุปการแก้ปัญหาทางด้านความมั่นคง

8 มิ.ย. 60
พล.ต.วิชาญ สุขสง ผบ.พล.ร.15/กอ.รมน.ภาค.4 ต้อนรับและจัดการบรรยายสรุปให้ นทน.หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 95 รร.สธ.ทบ.เรื่องการแก้ปัญหาทางด้านความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 4 สน. พล.ร. 15 และ จว. ปัตตานี ที่ บก.พล.ร.15 อ.เมือง จว.ปน.