ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน.คณะทำงานขับเคลื่อน

7 มิ.ย.60
พล.ต.สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุทธยา หน.คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและสั่งการของผู้บังคับบัญชา เดินทางตรวจเยี่ยมรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำ ฉก.ทพ.47 ในพื้นที่ อ.ยะหา จว.ยะลา