ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ส่งทหารเคลียร์พื้นที่วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 16:30 น.UPDATE!!!
     พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 นำกำลังทหาร เข้าประจำภายในบริเวณวัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดูแลความเรียบร้อยและสนับสนุนภารกิจของตำรวจ รวมทั้งสร้างความอุ่นใจให้ผู้ประกอบการแผงพระภายในบริเวณวัด พระภิกษุ สามเณร ที่เกรงว่ากลุ่มของผู้ต้องหาอาจย้อนเข้าไปสร้างความวุ่นวายภายในวัด ขณะที่ พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนาม ตรงตั้งเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก โดยให้พระครูพรหมเขตคณารักษ์ รักษาการเจ้าอาวาส พ้นจากรักษาการเจ้าอาวาสและให้ครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก โดยเตรียมจัดพิธีแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ พระครูพรหมเขตคณารักษ์ เปิดเผยว่า รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นที่ทหารและตำรวจเข้ามาช่วยกอบกู้ศรัทธาของวัด ในส่วนของวัดก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อร่วมพัฒนาวัดให้กลับคืนมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนในอดีต