ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

7 มิ.ย. 60 เวลา 0845 - 1200 UPDATE!!!
พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.41 ได้จัดกำลังพลทหาร จาก มทบ.41 ร่วมกับเทศบาลนาเคียน ไปยังมัสยิดการาหมาดบ้านหัวทะเล ม.1 , วัดโคกสะท้อน ม.9 และคริสตจักรนิมิตรใหม่ ม.1 ต.นาเคียน อ.เมือง จว.น.ศ. เข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นสื่อในการสร้างสัมพันธ์อันดีของทุกศาสนา ตามโครงการพัฒนาศาสนสถาน สานสัมพันธ์ ทหารสู่ชุมชน ตามนโยบายของ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4