ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เปิดโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่า

6 มิถุนายน 2560 UPDATE!!!
พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ โดย พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 ผู้รับผิดชอบ ในพื้นที่ ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประชา-รัฐร่วมใจ