ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมงานวันสถาปนา

6 มิถุนายน 2560 UPDATE!!!
สมาชิก จปร.32 ร่วมงานวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ครบรอบ 56 ปี