ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการป่าและน้ำ

5 มิ.ย.60 UPDATE!!!
พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง มทภ.3 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการป่าและน้ำโดยชุมชน ณ บ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด จว.ตาก โดยมี พ.อ.สุปัญญา วิไลรัตน์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ตาก ให้การต้อนรับ