ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าร่วมประชุม

27 มิ.ย.60
พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผช.ผบ.ทบ.(๒) ประธานการประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ ห้องประชุม กบ.ทบ.
และมีสมาชิก จปร.32 เข้าร่วมประชุมจำนวนหลายท่าน