ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

27 มิ.ย.60 เวลา 1300
พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์ ในการเดินทางมาตรวจพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก