ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเฉลิมฉลอง

๒๗ มิ.ย. ๖๐
พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1/ผบ.กกล.ผาเมือง พร้อมด้วย ภริยา และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเฉลิมฉลอง ในโอกาสครบรอบ ๒๔๑ ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่