ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประธานในการแข่งขันการสวนสนาม

๒๗ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๕๐๐-๑๗๓๐
พล.ต.วิชาญ สุขสง ผบ.พล.ร.๑๕ เป็นประธานในการแข่งขันการสวนสนาม ของหน่วยใน พล.ร.๑๕ และ นขต. และมอบรางวัลให้กับหน่วยชนะเลิศ ณ ลานหน้า บก.พล.ร.๑๕… ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ ๑ ส.พัน.๑๕ ได้รับรางวัล ๑๕๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศ พัน.ซบร. กรม สน. ได้รับรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท